Prekid parničnog postupka i prethodno pitanje

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka i prethodno pitanje

Ako se tužbom tužioca zahteva od tuženika predaja zauzetih delova parcele tužioca, a u drugoj parnici tuženik – tamo tužilac zahteva utvrđenje prava službenosti puta preko parcele tužioca, nejasan je zaključak prvostepenog suda zašto je rešenje u drugoj parnici prethodno pitanje za rešavanje u osnovnoj parnici te da ima mesta prekidu parničnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)