Prekid parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka

Kada je tužilac tužbenim zathevom zahtevao da mu tuženik preda zauzeti deo parcele, a tuženik podnese protivtužbu sa zahtevom da se utvrdi da je on vlasnik spornog dela parcele, tada se postavljeni protivtužbeni zahtev, a koji je zaveden kao poseban parnični predmet, ima smatrati prethodnim pitanjem shodno članu 12. ZPP pa ima mesta prekidu osnovne parnice shodno članu 223. stav 1. ZPP.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)