Prekid drugostepenog postupka

PROCESNO PRAVO

Prekid drugostepenog postupka

Kada tužilac kao pravno lice prestane da postoji rešenjem Agencije za privredne registre, ispunjeni su uslovi za obavezan prekid drugostepenog postupka, koji će se nastaviti kada pravni sledbenik pravnog lica preuzme postupak ili ga sud, na poziv protivne strane, pozove da to učini.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)