Predlog za prenošenje mesne nadležnosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Predlog za prenošenje mesne nadležnosti

Okolnosti iz predloga sudije pojedinca, koje se tiču prisustva tog sudije na sednici kolegijuma na kojoj je bilo reči o optužnom predlogu oštećenog kao tužioca koji je podnet protiv v. f. predsednika osnovnog suda ne predstavljaju pravne ili stvarne razloge za njihovo postupanje i delegiranje nadležnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)