Pravo pravnih lica koja su pod kontrolom države da traže novčanu naknadu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo pravnih lica koja su pod kontrolom države da traže novčanu naknadu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

Pravna lica koja su pod kontrolom države (država, pokrajina, lokalna samouprava, javna preduzeća, državna preduzeća, društvena preduzeća) mogu da podnesu zahtev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i traže ubrzanje postupka, ali ne mogu ostvariti pravo na novčanu naknadu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)