Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li se supružnik koji daje saglasnost za prodaju nepokretnosti koja predstavlja zajedničku imovinu supružnika, kada je drugi supružnik upisan kao vlasnik, može:
A. Potpisati na ugovoru koji se overava kao davalac saglasnosti i samim tim pojaviti kao stranka prilikom sačinjavanja solemnizacione klauzule? Ako je odgovor potvrdan, da li je potrebno da se navodi u preambuli ugovora ili je dovoljno samo da se potpiše na kraju ugovora ispod ugovornih strana?
B. Potpisati samo na solemnizacionoj klauzuli, a da u ugovoru koji se overava on nije naveden niti potpisan?
V. Potpisati na posebnoj ispravi koja će predstavljati saglasnost za prodaju?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)