Pravo na rad

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na rad

Nema kršenja prava na rad iz člana 6. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, člana 5. Međunarodne konvencije o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije i člana 27. Konvencije o pravima lica sa invaliditetom kada apelant kršenje tog prava vezuje za proizvoljnu primjenu materijalnog prava, a Ustavni sud je utvrdio da nije bilo proizvoljnosti u postupanju redovnih sudova u smislu primjene relevantnih zakonskih propisa, kao i da apelant nije diskriminisan u predmetnom postupku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)