Pravo na porodičan život

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na porodičan život

Povrijeđeno je apelantovo pravo na porodičan život iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, jer osporena rješenja u dijelu koji se odnosi na zabranu posjeta apelantu, kao pritvoreniku, sadrže „mjere“ kojima nije ostvarena razumna relacija proporcionalnosti između miješanja u apelantovo pravo i zakonitog cilja kojem se teži, pogotovo što one teško pogađaju ne samo apelanta već i članove njegove porodice, bez jasne konkretizacije.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)