Pravo na pravično suđenje

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pravično suđenje

Ustavni sud je u svojoj praksi već usvojio jasan stav da se na pitanje ima li apelant ili hoće li imati pravično suđenje pred redovnim sudovima ne može odgovoriti dok je postupak u toku. Saglasno praksi Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava, pitanje je li poštovano načelo pravičnog suđenja treba sagledati na temelju postupka u cjelini.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)