Pravo na naknadu za korišćenje suvlasničke nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Pravo na naknadu za korišćenje suvlasničke nepokretnosti

Suvlasnik ima pravo da od drugog suvlasnika, koji drži suvlasničku stvar, zahteva naknadu za korišćenje suvlasničke stvari.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)