Pravo na naknadu nematerijalne štete lica koja su štetu pretrpela u oružanim sukobima

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na naknadu nematerijalne štete lica koja su štetu pretrpela u oružanim sukobima

Pravo na pravičnu naknadu nematerijalne štete imaju pripadnici JNA, teritorijalne odbrane i dobrovoljci uključeni u JNA ili teritorijalnu odbranu, bez obzira na sadašnje državljanstvo, ako su štetu pretrpeli u oružanim sukobima ili u drugim vojnim aktivnostima sa povećanom opasnošću preduzetim u cilju zaštite Ustava i zakona tokom 1991. godine i sve do 19. 5. 1992. godine, odnosno najkasnije do dana kada se poslednja vojna jedinica povukla u granice SRJ.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)