Povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja i presuđena stvar

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja i presuđena stvar

U situaciji kada je pravnosnažnom presudom Prekršajnog suda prema okrivljenom kao odgovornom licu prekršajni postupak obustavljen jer je angažovao oštećenog bez zaključenog ugovora o radu, a optužnim predlogom OJT okrivljenom je stavljeno na teret krivično delo povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja, tada se radi o presuđenoj stvari i ima mesta donošenju presude kojom se prema okrivljenom optužba odbija.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)