Povreda prava na suđenje u razumnom roku i materijalna šteta

OBLIGACIONO PRAVO

Povreda prava na suđenje u razumnom roku i materijalna šteta

Kod povrede prava na suđenje u razumnom roku postojanje materijalne štete ne pretpostavlja se već mora biti dokazana, kao i njena visina i uzročna veza između nastanka materijalne štete i povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)