Povreda objektivnog identiteta između optužbe i presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Povreda objektivnog identiteta između optužbe i presude

Nema povrede objektivnog identiteta između optužbe i presude ako sud zasniva svoju presudu na činjeničnom stanju utvrđenom na glavnom pretresu, koje se kreće u granicama činjeničnog stanja opisanog u optužnici, ukoliko se radi o istom događaju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)