Potvrda o privremeno oduzetim predmetima od okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Potvrda o privremeno oduzetim predmetima od okrivljenog

Odbijanje okrivljenog da potpiše potvrdu o privremeno oduzetim predmetima nije od uticaja na ocenu zakonitosti tog dokaza, posebno pri činjenici da potpis na potvrdi o privremeno oduzetim predmetima ne predstavlja izjavu okrivljenog o predaji stvari – predmeta koje ima u pritežanju, već potvrdu o tome koji predmeti, kada, od koga i po kom zakonskom osnovu su oduzeti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)