Ponavljanje postupka po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje postupka po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju

Samo u slučaju kada se sazna za nove činjenice i nove dokaze ili je propušteno da se u ranijem postupku iznese neka činjenica ili dokaz, može se i po proteku roka za ponavljanje postupka po Zakonu o opštem upravnom postupku ponoviti postupak okončan rešenjem Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)