Položaj Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u okviru Univerziteta u Beogradu kao državne institucije

USTAVNO PRAVO

Položaj Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u okviru Univerziteta u Beogradu kao državne institucije

Pravoslavni bogoslovski fakultet u organizacionom smislu predstavlja visokoškolsku ustanovu u sistemu visokog obrazovanja Republike Srbije, koja obavlja delatnost visokog obrazovanja i čije su osnivanje, organizacija i rad uređeni saglasno Zakonu o visokom obrazovanju i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona, što znači da nije niti može biti određen kao crkva ili verska organizacija na koje se primenjuju odredbe Zakona o crkvama i verskim organizacijama.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)