Podnošenje ustavne žalbe i naknada materijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Podnošenje ustavne žalbe i naknada materijalne štete

Kada je tužilac angažovao advokata da u njegovo ime sastavi ustavne žalbe izjavljene Ustavnom sudu, ne može u parničnom postupku da traži od tužene Republike Srbije, Ministarstva pravde i državne uprave, da mu nadoknadi materijalnu štetu u visini nagrade isplaćene advokatu, s obzirom da nijednim izvedenim dokazom nije utvrđeno da je organ tužene u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija pričinio štetu tužiocu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)