Osporavanje nacrta rešenja za glavnu deobu i rešenja o glavnoj deobi

OBLIGACIONO PRAVO

Osporavanje nacrta rešenja za glavnu deobu i rešenja o glavnoj deobi

Protiv nacrta rešenja za glavnu deobu može se izjaviti primedba, a protiv rešenja o glavnoj deobi žalbu mogu izjaviti i poverioci čije primedbe na nacrt za glavnu deobu nisu usvojene, pa se pravna valjanost ovih akata ne može preispitivati pokretanjem parničnog postupka radi utvrđivanja njhove ništavosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)