Oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava

UPRAVNO PRAVO

Oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi fizičkom licu koje kupuje prvi stan, pod uslovima propisanim članom 31a. stav 1. Zakona o porezima na imovinu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)