Određivanje mere zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Određivanje mere zaštite od nasilja u porodici

Mere zaštite od nasilja u porodici sud može odrediti i u slučaju kada trenutno nema uznemiravanja od strane tuženog, ako su izrečene mere zaštite celishodne sa preventivnog aspekta, u cilju eliminacije rizika za stvaranje situacija u kojima se kod tužilje javlja strahovanje od tuženog.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)