Odgovornost za počinjeni prekršaj

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Odgovornost za počinjeni prekršaj

Nije prekršeno apelanticino pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada su redovni sudovi u prekršajnom postupku, koji je proveden uz poštovanje garancija iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije, utvrdili apelanticinu odgovornost za počinjeni prekršaj, shodno relevantnim odredbama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost i Zakona o prekršajima, za šta su u obrazloženjima rješenja dali jasne i argumentovane razloge koji ne ostavljaju utisak proizvoljnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)