Podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti od strane branioca po službenoj dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti od strane branioca po službenoj dužnosti

Branilac koji je po službenoj dužnosti branio okrivljenog do pravnosnažnog okončanja postupka koji se prema okrivljenom vodio zbog krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora od tri do dvanaest godina, ne spada u krug lica koja mogu podneti zahtev za zaštitu zakonitosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)