ODBIJANJE VAKCINACIJE MOŽE BITI RAZLOG UVOĐENJA ZAŠTITNIH MERA

NEDOUMICE

OGRANČENJA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

UDK: 342.76(497.11)
351.77:[616.98:578.834
COBISS.SR-ID 46699529

ODBIJANJE VAKCINACIJE MOŽE BITI RAZLOG UVOĐENJA ZAŠTITNIH MERA
* Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Ovaj tekst se bavi ograničenjem prava i sloboda ljudi radi zaštite zdravlja u uslovima pandemijskih bolesti.

Ključne reči: pandemija, korona virus, zaštita zdravlja, obavezna vakcinacija, antivakseri.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)