Odbijanje privatne krivične tužbe kod krivičnog dela uvrede i umišljaj

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje privatne krivične tužbe kod krivičnog dela uvrede i umišljaj

Prvostepeni sud ne može prilikom ispitivanja sadržine naknadno precizirane privatne krivične tužbe po zahtevu suda, da izvodi zaključak da li se predmetno krivično delo može izvršiti samo sa direktnim umišljajem ili pak i sa eventualnim umišljajem u odnosu na koji je dat potpun opis krivice, pa i svest o delu kao jedan od elemenata umišljaja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)