Obveznik poreza na dodatu vrednost određen ostvarenim prometom

UPRAVNO PRAVO

Obveznik poreza na dodatu vrednost određen ostvarenim prometom

Lice koje u vršenju isporuke dobara ili pružanja usluga ostvari promet preko 4.000.000 dinara ima obavezu da nadležnom poreskom organu podnese evidencionu prijavu radi plaćanja PDV-a.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)