Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Protiv državnog službenika zaposlenog u sudu vođen je disciplinski postupak zbog teže povrede radne dužnosti u kojem je izrečena mera prestanka radnog odnosa. Protiv ove mere zaposleni je podneo tužbu u upravnom sporu, ali je Upravni sud tužbu odbacio i zaposlenog uputio da nadležnoj žalbenoj komisiji, podnese žalbu, jer predmet upravnog spora može biti konačno rešenje a izrečena mera će dobiti to svojstvo tek ako žalba bude odbijena. Žalbena komisija je ukinula rešenje o izrečenoj meri i predmet vratila na ponovni prvostepeni postupak. Novo rešenje još nije doneto iako je rok zastarelosti vođenja disciplinskog postupka istekao. Istekao je 17. 12. 2014. godine, dve godine od pokretanja disciplinskog postupka. Zaposleni je prvostepenom organu ukazao na istek tog roka. Ako prvostepeni organ ne donese novo rešenje, kome treba da se obratim za zaštitu?
(Z. J. Niš)

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)