Obično suparničarstvo

PROCESNO PRAVO

Obično suparničarstvo

Obično (prosto) suparničarstvo karakteriše nezavisnost suparničara i samostalnost njihovih parničnih radnji, pa stoga radnje i propuštanja jednog suparničara koji je samostalna stranka u postupku, ni na koji način ne koriste niti štete drugim suparničarima.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)