Krivično delo ubistvo i odnos sa krivičnim delom ubistva na mah

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Krivično delo ubistvo i odnos sa krivičnim delom ubistva na mah

Osnovni uslov postojanja krivičnog dela ubistva na mah je, prvo, teško vređanje od strane pokojnog i drugo, reagovanje okrivljenog tog trenutka, “na mah”.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)