Obavezivanje privatnog tužioca da snosi troškove postupka

USTAVNO PRAVO

Obavezivanje privatnog tužioca da snosi troškove postupka

Obavezivanje privatnog tužioca da snosi celokupne troškove postupka nije pravično sa stanovišta garancija prava na pravično suđenje u situaciji kada je okrivljeni oslobođen od optužbe usled toga što je u toku sudskog postupka izmenama Krivičnog zakonika predmetna inkriminacija prestala da postoji.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)