Privatizacija državnih stanova

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Privatizacija državnih stanova

Nema povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada u obrazloženju osporenih odluka nema ničega što ukazuje na proizvoljnost u utvrđivanju činjeničnog stanja i proizvoljnu primjenu relevantnih propisa na apelantovu štetu, te kada su redovni sudovi za svoje odluke dali jasne razloge.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)