Izricanje jedinstvene kazne osuđenom

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Izricanje jedinstvene kazne osuđenom

Kada su okrivljenom pravosnažno izrečene različite vrste kazni (novčana kazna i kazna zatvora), onda nisu ispunjeni uslovi za primenu odredbi o odmeravanju jedinstvene kazne za dela u sticaju, a samim tim ni uslovi za izricanje jedinstvene kazne osuđenom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)