Ništavost ugovora o osiguranju

OBLIGACIONO PRAVO

Ništavost ugovora o osiguranju

Ugovor o osiguranju je ništav ako je u času njegovog zaključenja već nastao osigurani slučaj ili ako je taj slučaj bio u nastupanju ili je bilo izvesno da će nastupiti ili ako je već tada bila prestala mogućnost da on nastane.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)