Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li je notar u slučaju kada veštak proceni da je stranka sposobna za preduzimanje pravnog posla, ovlašćen da utvrđuje sposobnost stranke?
Bliže pojašnjenje problema. Stranke su dostavile javnom beležniku mišljenje veštaka specijaliste neuropsihijatrije sačinjeno nekoliko dana ranije, kojim je utvrđeno da je ugovornik sposoban da shvati značaj ugovora koji zaključuje i da je sposoban da izrazi svoju volju za zaključenje konkretnog ugovora. Prilikom solemnizacije isprave, iz neposrednog razgovora sa ugovornikom javni beležnik je utvrdio da je on dezorijentisan i da ne može da shvati značaj pravnog posla. Da li u konkretnom slučaju treba odbiti solemnizaciju ili solemnizovati ugovor budući da postoji nalaz i mišljenje veštaka kojim je utvrđeno da je ugovornik sposoban za preduzimanje pravnog posla?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)