Nepostojanje prava na naknadu zbog isključivog korišćenja suvlasničke stvari

STVARNO PRAVO

Nepostojanje prava na naknadu zbog isključivog korišćenja suvlasničke stvari

Suvlasnik koji je isključivo koristio suvlasničku stvar nije dužan da drugom suvlasniku naknadi vrednost koju je imao od upotrebe suvlasničke stvari, ako drugi suvlasnik nije pokrenuo zakonom predviđen postupak radi ostvarivanja svog prava na suvlasnički udeo, niti je u slučaju eventualnog uskraćivanja tog prava tražio sudsku zaštitu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)