Naknada štete nastale ranjavanjem za vreme ratnih sukoba

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete nastale ranjavanjem za vreme ratnih sukoba

Prethodno (inače obavezno) obraćanje oštećenog nadležnom državnom organu, radi isplate naknade štete nastale ranjavanjem za vreme ratnih sukoba, prekida zastarevanje potraživanja naknade štete.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)