Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode

Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode ne pripada licu koje je svojim nedozvoljenim postupcima prouzrokovalo lišenje slobode.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)