Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode

Kada je okrivljeni proveo u pritvoru više vremena od onog na koji mu je utvrđena kazna zatvora, za taj vremenski period je neosnovano lišen slobode pa ima pravo na naknadu nematerijalne štete.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)