Naknada nematerijalne štete i doprinos oštećenog

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete i doprinos oštećenog

Prilikom obračuna naknade nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove i pretrpljeni strah prilikom povrede tužilje nakon pada, sud će utvrditi da li je na strani tužilje bilo doprinosa nastanku štete, ili je isključivo odgovornost na strani tuženog.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)