Naknada materijalne štete usled nestanka putne torbe u toku prevoza

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete usled nestanka putne torbe u toku prevoza

Kada je tužilac kao putnik u autobusu tuženika predao vozaču svoju putnu torbu sa stvarima, platio i dobio kartu za prtljag, ali mu vozač tuženika na kraju putovanja nije predao, jer je nestala, tada ima pravo na potpunu naknadu materijalne štete u vrednosti torbe i svih stvari u njoj.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)