NAJVIŠI SUD U NEREDU STAVOVA O TROŠKOVIMA BANKARSKIH KREDITA

NEDOUMICE

SUDSKO ORGANIZACIONO PRAVO

UDK:340.142:347.991(497.11)
347.455(497.11)
COBISS.SR-ID 50491401

NAJVIŠI SUD U NEREDU STAVOVA O TROŠKOVIMA BANKARSKIH KREDITA
* Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i univerzitetski profesor u penziji.
Rezime: Vrhovni kasacioni sud usvaja načelna mišljenja i pravne stavove, radi ujednačavanja ukupne sudske prakse. To čini tumačenjem važećih propisa, ne narušavajući njihove okvire. U ovom slučaju propisi su ostali isti, ali je njihovo tumačenje promenjeno kao da su bitno izmenjeni.
Ključne reči: Vrhovni kasacioni sud, Građansko odeljenje, troškovi obrade bankarskih kredita.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)