Mirno rešavanje radnih sporova – zakonski okvir, prednosti i ograničenja

UDK: 340.134:331.109.6(497.11)
340.134:[347.918:331.109(497.11)

MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA – zakonski okvir, prednosti i ograničenja
Olga Vučković Kićanović, Agencija za konsalting u radnom pravu FIDES.

Rezime: Radni sporovi su podesni za vansudsko rešavanje i u razvijenom svetu se preko 90% sporova rešava mirnim putem. U Srbiji vansudsko rešavanje ipak nije dovoljno zaživelo, uprkos mnogim prednostima – brzini, ekonomičnosti, efikasnosti, izbegavanju reputacionog rizika i korektnom zakonskom okviru, usaglašenom sa pravom EU. Članak obrađuje zakone koji predviđaju mirna rešenja – arbitražu, mirenje i posredovanje i internu regulativu i procedure kojim poslodavac može obezbediti pravnu sigurnost, prevenirati sporne situacije i rešiti sve sporove u internom postupku, ako do njih ipak dođe. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu je jedini koji predviđa zakonsku obavezu pokušaja internog rešavanja spora povodom mobinga kao procesni uslov za tužbu. Ishod je da se preko polovine sporova uspešno rešava posredovanjem, odnosi harmonizuju i smanjuje broj tužbi. Stoga bi ovo rešenje moglo biti primer dobre prakse u oblasti kompletnog radnog zakonodavstva.

Ključne reči: posredovanje, arbitraža, mirenje, mobing.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)