Mesna nadležnost u sporu za naknadu vanugovorne štete

PROCESNO PRAVO

Mesna nadležnost u sporu za naknadu vanugovorne štete

U sporu za naknadu vanugovorne štete, postoji ravnopravna mesna nadležnost suda prema mestu sedišta tuženog, kao i suda prema mestu gde je štetna radnja izvršena ili štetna posledica nastupila.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)