KRIVIČNO DELO NEPRUŽANJE POMOĆI

OGLEDI

KRIVIČNO PRAVO

UDK: 343.6(497.11)
COBISS.SR-ID 43883273

KRIVIČNO DELO NEPRUŽANJE POMOĆI
* Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku u penziji.

Rezime: Krivično delo nepružanje pomoći je interesantno krivično delo koje je povezano sa određenim životnim situacijama u kojima se građanin može naći. U pitanju je klasično krivično delo nečinjenja, a učinilac može biti svako lice.
Dužnost pružanja pomoći drugom licu ne obuhvata i ugrožavanje svog ili života drugog lica. Postavlja se pitanje, jer to zakonodavac u konkretnom slučaju nije rešio, koji stepen, obim, intenzitet opasnosti mora postojati u konkretnom slučaju, a da je krivično delo isključeno.
To dalje znači da su to sve bitne okolnosti koje će u datoj krivičnopravnoj situaciji, organ postupka (sud ili tužilaštvo), u skladu sa prikupljenim dokazima proceniti, a posebno vodeći računa o nastaloj neposrednoj opasnosti kod pasivnog subjekta, prirodi opasnosti u kojoj se našao učinilac, te da li se pomoć mogla pružiti bez rizika po život učinioca ili drugog lica.

Ključne reči: nepružanje pomoći, pasivni subjekt, izlaganje opasnosti, napuštanje nemoćnog lica, porodične obaveze, neukazivanje lekarske pomoći.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)