Integrisanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u porez na imovinu

USTAVNO PRAVO

Integrisanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u porez na imovinu

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta nije integrisana u porez na imovinu samom konverzijom prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, jer su sva lica koja su konverzijom stekla pravo svojine na građevinskom zemljištu imala obavezu plaćanja te naknade do 31. decembra 2013. godine.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)