Identitet presude i optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Identitet presude i optužnice

Identitet presude i optužnice nije izmenjen ako su u presudi izmenjene okolnosti koje se odnose na bliža svojstva krivičnog dela i okolnosti koje konkretizuju krivično delo, ali nisu pravno relevantne za izmenu predmeta optužbe.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)