Dug za komunalne usluge

OBLIGACIONO PRAVO

Dug za komunalne usluge

Tuženi koji je prodao stan, dužan je da blagovremeno obavesti preduzeće za objedinjenu naplatu o danu kada će prestati da koristi stan. Kako je tuženi još 2007. godine otuđio stan, za koji tužilac traži naplatu komunalnih usluga, a da o promeni vlasnika nije obavestio tužioca, to je pravilno prvostepeni sud obavezao tuženog na isplatu duga za komunalne usluge za predmetni stan.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)