Donošenje odluke o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili poslovni prostor i odluke o pripajanju zajedničke prostorije susednom stanu, odnosno poslovnoj prostoriji

USTAVNO PRAVO

Donošenje odluke o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili poslovni prostor i odluke o pripajanju zajedničke prostorije susednom stanu, odnosno poslovnoj prostoriji

Zakonom se moglo propisati da se odluka o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili poslovni prostor, kao i odluka o pripajanju zajedničke prostorije susednom stanu, odnosno poslovnoj prostoriji donosi većinom od ukupnog broja članova skuštine stambene zgrade.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)