Category Archives for "09"

Privatizacija državnih stanova

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Privatizacija državnih stanova

Nema povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada u obrazloženju osporenih odluka nema ničega što ukazuje na proizvoljnost u utvrđivanju činjeničnog stanja i proizvoljnu primjenu relevantnih propisa na apelantovu štetu, te kada su redovni sudovi za svoje odluke dali jasne razloge.

Zastara potraživanja

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Zastara potraživanja

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi odbili apelantičin tužbeni zahtjev usvojivši prigovor zastare potraživanja, pri čemu su utvrdili i da apelantica, bez obzira na zastaru potraživanja, ponuđenim dokazima nije dokazala ni osnov ni visinu tužbenog zahtjeva za što su data argumentovana obrazloženja koja korespondiraju s odredbama materijalnog i procesnog prava, koje su redovni sudovi imali u vidu prilikom odlučivanja.

Imenovanje direktora

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Imenovanje direktora

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi na temelju rezultata dokaznog postupka utvrdili činjenično stanje i primijenili relevantne odredbe materijalnog i procesnog prava (Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o parničnom postupku), navodeći jasna i argumentovana obrazloženja u pogledu neosnovanosti apelantičinog tužbenog zahtjeva.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.