Zastara potraživanja

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Zastara potraživanja

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi odbili apelantičin tužbeni zahtjev usvojivši prigovor zastare potraživanja, pri čemu su utvrdili i da apelantica, bez obzira na zastaru potraživanja, ponuđenim dokazima nije dokazala ni osnov ni visinu tužbenog zahtjeva za što su data argumentovana obrazloženja koja korespondiraju s odredbama materijalnog i procesnog prava, koje su redovni sudovi imali u vidu prilikom odlučivanja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)